Twój slogan firmowy

Trybuny, widownie

Trybuny teleskopowe stosuje się przede wszystkim w salach sportowych. Wstanie złożonym można wykorzystać pełną powierzchnie sali np na treningi. Po rozłożeniu uzyskuje się salę widowiskową na mecz sportowy z bezpiecznymi i wygodnymi miejscami do siedzenia. Rozkładanie trybun polega na rozsunięciu poszczególnych rzędów i zabezpieczeniu przed przypadkowym złożeniem. Konstrukcja trybun wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo w dowolnej kolorystyce, a powierzchnia podłogi z blatów drewnianych, pokrytych warstwą antypoślizgową, wykładzina PCV lub dywanową. Salę sportową można zabudować dowolną ilością segmentów trybun składanych. Poszczególne segmenty przykręca się do ścian i podłogi lub wyposaża układy jezdne, wózki transportowe umożliwiające przetransportowanie trybuny w inną część sali lub wywóz segmentów do magazynu. Można zestawiać poszczególne segmenty ze sobą umożliwiając widzom przejścia pomiędzy segmentami lub wyposażyć każdy segment w poręcze z boków i własne schody. Wejście na sektory może być realizowane zarówno z dołu jak i z góry z antresoli. Długości trybun dostosowane są do warunków istniejących w poszczególnych obiektach i wymagań klientów.

W naszej ofercie znajdują się następujące grupy trybun:

Trybuny składane z siedziskami drewnianymi,

Trybuny składane z siedziskami PCV,

Trybuny stałe (siedziska drewniane lub PCV) zewnętrzne i wewnętrzne, stałe demontowalne.

Wymiary trybun uzależnione są zarówno od ilości rzędów jak i ilości zamontowanych w nich siedzeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego) (Dz.U z 2002 r. Nr.75.690) szerokość przejść pomiędzy rzędami powinna być nie mniejsza niż 0,45 m. Liczba siedzeń w rzędzie nie większa niż 16 pomiędzy przejściami, oraz 8 w rzędzie przyściennym. Dopuszcza się zwiększenie ilości miejsc w rzędzie, pod warunkiem zwiększenia odstępu pomiędzy rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8. W przypadku ustawiania trybun na ruszcie drewnianym, konieczne jest wzmocnienie podłogi pod trybunami